UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

ร่วมงานกับเรา

พนักงาน คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ UAI จึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน UAI ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการ

ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหุตุกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดยูนิฟอร์มประจำปี, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน หอพักพนักงาน, ค่ากะ (กรณีเข้ากะ) เงินช่วยฌาปนกิจ ฯลฯ

เอกสารสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ใบเกณฑ์ทหาร 1 ใบ (สำหรับผู้ชาย) รูปถ่าย 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ วุฒิการศึกษา 1 ใบ

ติดต่อสมัครงาน

สมัครงานได้ที่ป้อม รปภ. ทุกวันจันทร์ / พุธ /ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.