UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

รีดอลูมิเนียม

ฝ่ายผลิตโรงรีด

บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด ได้นำเทคโนโลยีการรีดอลูมิเนียมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบ PLC สามารถผลิตอัลลอย 6082, 6061, 6005, 6106, 6063, 6060 และ 1070

โดยสามารถผลิตอลูมิเนียมได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า  ได้แก่ T1,  T4,  T5 ,T52(อ่านว่า ทีห้าสอง)และ T6 รวมทั้งยังมีเตาอบที่ได้มาตรฐาน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่าอลูมิเนียมเส้นที่ได้มีมาตรฐานและความคงทนตามลักษณะการใช้งานต่างๆ   

ในปัจจุบัน มีเครื่องรีดอลูมิเนียม จำนวน 9 เครื่อง  โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 3,000 ตันต่อเดือน