UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

สร้าง พัฒนา และแก้ไขแม่พิมพ์

สร้าง พัฒนา และแก้ไขแม่พิมพ์

ออกแบบแม่พิมพ์ลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ 3 มิติ

บริษัทฯ ได้นำวัตกรรมเครื่องตัดแม่พิมพ์ อัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดจากต่างประเทศมาใช้ ได้แก่ เครื่อง Wire Cut เครื่อง CNC และ เครื่อง EDM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด