UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

Scrap

รับซื้อเศษอลูมิเนียม

สายไฟ

 • สายไฟปลอก ไม่อัดก้อน ไม่มีเหล็ก
 • สายไฟเปลือย ไม่อัดก้อน ไม่มีเหล็ก
 • สายไฟเผาและติดคราบจาระบี ไม่อัดก้อน ไม่มีเหล็ก
 • อลูมิเนียมหุ้มสายไฟ ยาว1เมตรขึ้น

ฝา / กระป๋อง

 • กระป๋องเบียร์ , น้ำอัดลม อัดก้อนแน่น
 • กระป๋องเบียร์ , น้ำอัดลม อัดก้อนแน่น ต่างประเทศ
 • ฝาเหล้าฝาเครื่องดื่มชูกำลัง แกะแล้ว

ขี้เลื่อย / ขี้กลึง

 • ขี้เลื่อย / ขี้กลึง 6063 แห้งไม่มีน้ำไม่มีเหล็กเจือปน
 • ขี้เลื่อย / ขี้กลึง 6061 แห้งไม่มีน้ำไม่มีเหล็กเจือปน
 • ขี้เลื่อย / ขี้กลึง ADC12 แห้งไม่มีน้ำไม่มีเหล็กเจือปน
 • ขี้เลื่อยผงแบบบางเบาละเอียด 6063 6061 ADC12

อลูมิเนียมฉาก หน้าตัดต่างๆ 6063

 • ไม่อัดก้อน ไม่มีสีพ่น
 • ไม่อัดก้อน มีสีพ่น
 • ไม่อัดก้อน ติดเหล็กไม่เกิน 6%
 • จากเขมรพ่นสีไม่สะอาด (955)

หม้อน้ำอลูมิเนียม

 • หม้อน้ำอลูมิเนียมเก่า ผ่านการใช้งานแล้ว
 • หม้อน้ำอลูมิเนียมใหม่ ยังไม่ได้ผ่านการ
 • หม้อน้ำอลูมิเนียมใหม่ สภาพดีแต่ผ่านการใช้งานแล้ว

วงล้อ

 • ล้อมอเตอร์ไซค์
 • ล้อแม็ค

แผ่นปั้ม / ปั้มป่น 1100

 • แผ่นปั้ม1100 หนา 0.6 มิลขึ้นไป ไม่มีสีพ่น
 • แผ่นปั้ม1100 หนาต่า 0.5 มิล ไม่มีสีพ่น
 • แผ่นปั้ม1100 หนา 0.6 มิล ขึ้นไป มีสีพ่น
 • แผ่นปั้ม1100 หนาต่า 0.5 มิล มีสีพ่น
 • ปั้มป่น1100 หนา 0.6 มิล ขึ้นไป ไม่มีสีพ่น
 • ปั้มป่น1100 หนาต่ากว่า 0.5 มิล ไม่มีสีพ่น

อลูมิเนียมแผ่น

 • แผ่นพิมพ์จากโรงพิมพ์ ไม่ติดสี 1100s (แผ่นเพลท)
 • แผ่นพิมพ์จากโรงพิมพ์ ติดสี 1100s (แผ่นเพลท)
 • แผ่นปั้ม Mg เกิน0.8% หนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มิล(5052) ไม่มีสีพ่น
 • แผ่นปั้ม Mn เกิน0.5% หนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มิล(3000) ไม่มีสีพ่น
 • แผ่นป้ายทะเบียน ติดสีหรือสติ๊กเกอร์
 • แผ่นปั้มฝาดึงกระป๋องเบียร์,น้ำอัดลม Mn สูงกว่า1% มีสีพ่น
 • แผ่นตู้คอนเทรนเนอร์

อื่นๆ

 • series 3000
 • series 5000