UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

หลอมอลูมิเนียม

ฝ่ายผลิตโรงหลอม

สามารถผลิตอัลลอยด์ได้หลากหลายเกรด ตามลักษณะงาน ได้แก่ 6082 6061 6005 6106 6063 6060 และ 1070 นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 3” (อ่านว่า สามนิ้ว), 31/2 “(อ่านว่า สามนิ้วครึ่ง),4 “ , 4 1/2 “ ,5”,6 “ และ 7 “ และเลือกความยาวได้ตั้งแต่ 5.8 – 6 เมตร โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของสารประกอบทางเคมีอย่างละเอียดด้วยเครื่อง สเปกโตรมิเตอร์และมีการอบด้วยเตาอบโฮโมจิไนส์โดยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ทำให้ได้บิลเลตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ในปัจจุบัน บริษัทฯสามารถผลิตอลูมิเนียมแท่ง หรือบิลเลต ได้ถึง 4,000 ตันต่อเดือน

ฝ่ายผลิตโรงหลอมอินกอท

ผลิตอลูมิเนียมอินกอทอัลลอยด์เกรดต่างๆ เช่น LM6  ,ADC 12 และ AC4B เป็นต้น ได้ถึง 2,000 ตันต่อเดือน

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรีไซเคิลระดับสากล
Global Recycle Standard (GRS)

เพื่อความมั่นใจทาง UAI ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GRS ในเรื่องของ        ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเคมีในกระบวนการผลิต