UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

บริษัท ซิตี้กลาส แอนด์ อลูมิเนียม เทรดดิ้ง จำกัด

Address

เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิตปทุมธานี -ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี -จังหวัดปทุมธานี
12000- Thailand

Get directions >

Contact Info

  • Phone: 02-9588553