UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

UNITED ALUMINIUM
INDUSTRY

บริษัท ไทยรุ่งกิจกรุ๊ป จำกัด  

Address

เลขที่ 159 หมู่ที่ 6 -ตำบล บวกค้าง
อำเภอ สันกำแพง -จังหวัด เชียงใหม่
50130- Thailand

Get directions >

Contact Info

  • Phone: 095-695-7489